نماینده سابق کنگره: بایدن خواهان تغییر رژیم در روسیه است

نماینده سابق کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا گفت که رئیس جمهور ایالات متحده از درگیری در اوکراین برای مهندسی تغییر رژیم در روسیه و تغذیه مجتمع نظامی-صنعتی استفاده می کند.