نماینده مردم کرمان در مجلس: ساماندهی اتباع بیگانه مطالبه جدی مردم استان کرمان است

نماینده مردم کرمان گفت: ساماندهی اتباع بیگانه مطالبه جدی مردم استان کرمان است و هفته قبل در رفسنجان 10 نفر توسط یکی از این اتباع قتل عام شدند.