نماینده ویژه آمریکا: آماده بازگشت به توافق هسته ای هستیم اگر ایران هم برگردد

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد: ما برای بازگشت به توافق هسته ای در صورتی که ایران هم همین کار را انجام دهد،آماده هستیم.