«نه» بزرگ قالیباف به رئیسی درباره «لغو» دو مصوبه مجلس در جراحی بزرگ

ایلنا نوشت : قالیباف تاکید کرد: درخصوص قیمت ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیم گیری نشده است و این موضوع روشن و مشخص است.