نگاهی به خواسته‌های جریان‌های سیاسی عراق؛گره کور این کشور باز می‌شود؟

عراق با گذشت بیش از 300 روز از برگزاری انتخابات زودهنگام هنوز دچار التهاب است و اوضاع روز به روز هم بغرنج تر از قبل می‌شود.