هاکی قهرمانی آسیا| سومین پیروزی متوالی بانوان ایران

تیم ملی هاکی بانوان ایران به سومین پیروزی متوالی خود در مسابقات قهرمانی آسیا رسید.