هشدار صلیب سرخ درباره سلامتی بیش از 100 هزار نوزاد در افغانستان

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد با توجه به میزان چشمگیر نیازمندی غذا در افغانستان، سلامتی بیش از یکصد هزار نوزادی که در یکسال گذشته متولد شده‌اند، با خطر روبه‌رو است.