همزمان با هفته دولت 2 شهرک صنفی در خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسد

 رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: آماده‌سازی دو شهرک صنفی در مشهد به پایان رسیده و این دو شهرک همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.