همکاری خواننده عصر جدید با میدیا فرج‌نژاد / تار و تاریخ به چِمِشک لرستان رفت

تازه‌ترین تابلوموزیکالِ پروژه‌ی «تار و تاریخ» با حضور میدیا فرج‌نژاد و وحید موسوی در کاروانسرایی در چِمِشکِ لرستان ضبط شد.