همگراییِ علمی، فناوری و منابع طبیعی در گروی عنصر "وحدت" است

معاون وزیر علوم می‌گوید ما در وحدت که عامل گفت‌وگو بین جهان اسلام و مسلمانان است، هنوز نتوانستیم تقویت شویم و به فراخور آن، از ظرفیت‌های آن نتوانستیم به نفع جهان اسلام استفاده کنیم.