هواپیمای مشهد-استانبول با 10 ساعت تاخیر پرواز کرد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: پرواز مشهد-استانبول شرکت ایرتور، پس از 10 ساعت تاخیر انجام شد.