هوشنگ ابتهاج نام همایون را برگزید /شجریان در شب تولد همایون چه شعری خواند

همایون شجریان در واکنش به درگذشت هوشنگ ابتهاج از برگزیدنِ نامش از سوی این شاعر بزرگ پرده برداشت.