واکاوی بحران آب در شهرکرد| بالاخره زخمی قدیمی سر باز کرد/ مردم قمقمه به دست دنبال آب می‌گردند

بحران تأمین آب شهرکرد وارد پنجمین روز خود شد، بحرانی که قطعی آب در شهرکرد را به‌دنبال داشت و این قطعی‌ها همچنان ادامه دارد.