واکاوی علل بلاتکلیفی آزادسازی سهام عدالت/ مجامع شرکت های استانی تا 1 ماه آینده برگزار می شود

آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت سال 99 تاکنون متوقف است و دارندگان این سهام از حق فروش و دریافت وجه نقد حاصل از فروش سهام عدالت خود محروم هستند.