واکنش اسرائیل به ماجرای سلمان رشدی

نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی ضمن محکومیت حمله به سلمان رشدی ، این اقدام را حمله به ارزش ها و آزادی های صهیونیستی توصیف کرد.