واکنش الجزایر به ادعای مغرب درباره رابطه حزب الله با جبهه پولیساریو

الجزایر با انتقاد از ادعای مغرب درباره رابطه حزب الله با جبهه پولیساریو اعلام کرد: این داستان براساس یک ادعای نادرست نوشته شده است.