واکنش بایدن به ترور سلمان رشدی

رئیس جمهور آمریکا حمله به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را وحشیانه خواند و آنرا محکوم کرد.