واکنش علی مطهری به بیانیه میرحسین موسوی

فعال سیاسی ، بیانیه اخیر موسوی را نقد کرد