واکنش گالتیه به حرکات جنجالی امباپه در بازی پاری‌سن‌ژرمن – مون‌پولیه

سرمربی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به ابراز نارضایتی غیرمنتظره مهاجم فرانسوی این تیم در جریان بازی خانگی پاریسی‌ها در هفته دوم لوشامپیونه واکنش نشان داد.