«وای‌فای» رکورد تفتیان و فصیحی را بر باد داد

رکوردهای ملی دو دونده کشورمان که در بازی‌های کشورهای اسلامی بر جا گذاشتند، به دلیلی بسیار عجیب ثبت نمی‌شود.