وجود 2.6 میلیون بنای لرزان و ناپایدار در کشور/ "بسته تشویقی شهرسازانه" به‌زودی تصویب می‌شود

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود 2.6 میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته “تشویقی شهرسازانه” خبر داد.