ورزشکاران نابینا استان کردستان چشم‌انتظار کمک مالی هستند

رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان گفت: از دستگاه‌های مختلف انتظار کمک و حمایت مالی نسبت به ورزشکاران این رشته داریم.