ورود ایران به جنگ اوکراین، هم به نفع روسیه است، هم اسرائیل/ ترور سلیمانی بنام ترامپ تمام شد اما واقعا کار موساد است

کیومرث اشتریان عضوهیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در شرق نوشت: روسیه در نگاهش به شرق می‌خواهد ببیند که کشورهایی که قرار است رهبری آنها را به‌عهده بگیرد، آیا هنوز «حیله‌گر و ساده‌لوح‌اند»؟