ورود دادستانی به موضوع اتلاف ماهی‌های بالیخلوچای اردبیل/ با متخلفان برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: مقصران تلف شدن ماهی‌های بالیخلوچای اردبیل باید پاسخگوی قصور خود باشند.