ورود رئیس جمهور به استان کرمان

ورود-رئیس-جمهور-به-استان-کرمان

رئیس جمهور در سی و یکمین سفر از دور نخست سفرهای استانی، وارد مرکز استان کرمان شد.