ورود 2 کشتی اقیانوس‌پیما حامل گندم و روغن خام خوراکی به بندر امام خمینی(ره)

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت: 2 فروند کشتی اقیانوس‌پیما حامل گندم و روغن خام خوراکی روز پنجشنبه به لنگرکاه بندر امام خمینی(ره) رسیدند.