وزارت نفت 180 میلیارد تومان به پروژه آبرسانی سیراف به جم اختصاص داد

پروژه آبرسانی سیراف یکی از طرح‌های مهم و اساسی در تأمین آب شرب شهرستان جم است که در این راستا وزارت نفت 180 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داد و سهم شرکت پالایش گاز فجر جم 22 میلیارد تومان است.