وزیر بهداشت: کشت حلزون شنوایی ‌برای کودکان زیر 4 سال رایگان شد

وزیر بهداشت با بیان اینکه کشت حلزون شنوایی یکی از اولویت‌های ما است گفت: با توجه به اینکه کشت حلزون شنوایی هزینه بالایی دارد اما برای بچه‌های زیر چهار سال رایگان انجام می‌شود.