وزیر صمت از طرح های توسعه مجتمع مس شهر بابک بازدید کرد

وزیر-صمت-از-طرح-های-توسعه-مجتمع-مس-شهر-بابک-بازدید-کرد

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات همراه به استان کرمان، وزیر صمت صبح روز جمعه 21 مرداد ماه پس از حضور در مجتمع مس شهر بابک از بخش های مختلف تولیدی و طرح های توسعه مجتمع مس شهر بابک بازدید کرد.