وزیر صمت: 2000 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان کرمان پرداخت می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 15 درصد حقوق دولتی معادن استان کرمان در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار می‌گیرد که در حدود دو هزار میلیارد تومان است.