وزیر علوم: برای تمامی دانش‌آموختگان بورسیه شناسه استخدامی اختصاص یافته است

زلفی‌گل وزیر علوم گفت: یکی از کارهایی که در این زمینه انجام دادیم این بود که امتیازی به دانشگاه‌های در حال توسعه برای جذب این فارغ‌التحصیلان دادیم و گفتیم هر چقدر از این عزیزان را جذب کنید جزو ظرفیت شما محسوب نمی‌شود.