وضعیت صنعت کرونازده گردشگری در سال 2022 چگونه است؟

بر اساس آخرین داده‌های UNWTO، گردشگری بین‌المللی در 5 ماه ابتدایی سال 2022 با آماری نزدیک به 250 میلیون گردشگر، بازگشت قابل ملاحظه‌ای را نسبت به دوران قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تجربه کرده است که بیشترین رشد متعلق به اروپا و آمریکا است.