وضعیت مغشوش بازار کار؛ کار هست اما بیکاران مشغول استراحتند

همشهری نوشت: « کار هست، نیرو نیست.» این جمله‌ای است که یکی از مؤسسان شرکت تولید محتوا، می‌گوید. آنها در ماه‌های گذشته چندین بار آگهی استخدام داده‌اند و بیش از همه در فضای مجازی برای جذب نیرو تمرکز کرده‌اند. در این مدت ۴نفر برای مصاحبه اعلام آمادگی کردند اما ۳نفرشان نیامدند و یک نفر که آمد، شرایط را دید و رفت.