وقوع انفجار در غرب کابل

منابع محلی در غرب کابل از وقوع یک انفجار در یک مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی خبر می‌دهند.