پاسخ همسر ایکاردی به توصیه گالتیه برای ترک پاری‌سن‌ژرمن

همسر و مدیربرنامه‌های مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به تلاش مسئولان این باشگاه برای تحت فشار قرار دادن این بازیکن و انتقالش به تیمی دیگر واکنش نشان داد.

پاسخ همسر ایکاردی به توصیه گالتیه برای ترک پاری‌سن‌ژرمن

همسر و مدیربرنامه‌های مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به تلاش مسئولان این باشگاه برای تحت فشار قرار دادن این بازیکن و انتقالش به تیمی دیگر واکنش نشان داد.