پایان انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر قدس با حواشی مختلف

انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرقدس در دومین سال با حواشی مختلفی همراه بود و این درحالی است که با وجود بودجه 900 میلیاردی مردم از وضعیت موجود و‌ بی‌سامانی گلایه‌مند هستند.