پایان ساخت جاده جایگزین کریدور لاچین توسط جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان ساخت بزرگراه جدیدی با دور زدن شهر لاچین را به عنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی منطقه اقتصادی قره‌باغ به پایان رساند.