پایش مسیر تردد "یوزپلنگ ایرانی" توسط محیط‌بانان خراسان شمالی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: از نخستین روز گزارش تصادف یوزپلنگ در جاده میامی سبزوار در کریدور میاندشت ـ توران، پایش مستمر این حوزه در دستور کار محیط‌بانان این استان قرار گرفت.