پذیریش 225 کامیون حامل کالای ترکیه‌ای از مرز بازرگان/ قطع شدن سیستم گمرک بازرگان تکذیب شد

مقام مسئول گمرک با تکذیب قطع شدن سیستم گمرک بازرگان، گفت: نه تنها سیستم قطع نبوده بلکه فعالیت گمرک بازرگان 15درصد بیشتر از روزهای دیگر بوده است.