پرداخت 65 میلیارد تومان بدهی مدیریت گذشته در شهرداری سنندج/ ناوگان حمل و نقل شهری نوسازی می‌شود

شهردار سنندج از پرداخت 65 میلیارد تومان بدهی مدیریت گذشته در این این دوره در شهرداری خبر داد.