پرداخت 8 هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان گندم‌کار گلستان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: دولت با همراهی و کمک مجلس قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم و کلزا را چندبرابر افزایش داد و تاکنون 8 هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان گندم‌کار استان گلستان واریز شده است.