پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر هیدج اواخر سال 1402 تحویل داده می‌شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: پروژه‌های مسکن شهری هیدج اواخر سال 1402 تحویل داده می‌شود.