پرکاس: در حد بضاعت‌مان عمل کردیم و دفاع مطلق نداشتیم/ من نباید پاسخگوی رفتار مربی فولاد باشم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تأکید کرد، تیمش در مصاف با فولاد در اندازه بضاعت خود عمل کرده و رو به دفاع مطلق نیاورده است.