پست کنایه‌آمیز محسن کیایی در واکنش به اعتراضات

محسن کیایی نوشت: شما که فقط به فکر خودتان و جیب‌تان هستید و جان جوانان و دختران و پسران را با دلار معاوضه می‌کنید، با اشک تمساح مردم را احساساتی نکنید!

پست کنایه‌آمیز محسن کیایی در واکنش به اعتراضات