پنجه‌های "پیروز؛ توله یوز ایرانی" خاک را لمس کرد + فیلم

آخرین تصاویر منتشر شده از “پیروز” نشان می‌دهد که توله یوز ایرانی وارد محیط طبیعی شده است.