پوتین با این روش سلاح‌های پیشرفته غرب را تحقیر می‌کند

تهاجم منحصر به فرد پوتین نشان داد که جنگ مدرن در مقیاسی که قبلا دیده نشده بود چگونه به نظر می رسد – اما در حالی که غرب برای کمک سلاح می فرستد، یک کارشناس درباره استفاده بسیار متفاوت روسیه از فناوری هشدار داده است.