پیام مرموز دوست رونالدو پس از تحقیر منچستر/عکس

دوست رونالدو بعد از تحقیر منچستر یونایتد در لندن پیامی مرموز منتشر کرد.