پیکر هوشنگ ابتهاج کی به ایران باز می‌گردد؟ / زمان تشییع‌جنازه مشخص شد

زمان تشییع پیکر هوشنگ ابتهاج(سایه) مشخص شده اما هنوز معلوم نیست که تشییع پیکر از کجا انجام می‌شود.