چرا با گذشت 5 ماه از سال هنوز بودجه عمرانی به شوراهای برنامه‌ریزی ابلاغ نشده است؟

نماینده قائمشهر در مجلس در اخطاری گفت: چه اتفاقی رخ داده است که در ماه پنجم سال تاکنون مبادله موافقتنامه‌ها انجام نشده و کارهای عمرانی باقی مانده است.