چرا رونالدو در لیست توپ طلا حضور دارد ولی مسی نه؟!

نشریه فرانس‌فوتبال درباره غیب مسی در فهرست نامزدهای توپ طلا توضیح داد.